Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Horizontal Self-priming Pumps

LAM-SZ-20.25.100 DO LAM-SZ-32.40.140

LAM-D.SZ-65.65.125 DO LAM-D.SZ-65.65.160

Application:

Horizontal self-priming pumps are designed to transfer chemically aggressive and neutral liquids. Used when the pump is positioned above the water level or when it is impossible to immerse the pump.

Detailed information:

Datasheet Datasheet

Inquiry

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.