Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Poziome chemoodporne pompy samozasysające

Typoszereg

LAM-SZ-20.25.100 DO LAM-SZ-32.40.140

LAM-D.SZ-65.65.125 DO LAM-D.SZ-65.65.160

Zastosowanie:

Służą do pompowania cieczy agresywnych chemicznie oraz neutralnych. W sytuacjach kiedy istnieje konieczność zassania pompowanej cieczy, której lustro znajduje się poniżej poziomu pompy lub gdy nie ma możliwości normalnego jej zalania.

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.