Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Pompy chemoodporne poziome wirowego normalnego zasysania

Pompy chemoodporne poziome wirowego normalnego zasysania z otwartym wirnikiem

Typoszereg

LAM-10.15.85 DO LAM-25.32.140

Zastosowanie:

Chemoodporne agregaty pompowe z tworzyw sztucznych typoszeregu LAM są poziomymi wirowymi odśrodkowymi pompami z otwartym wirnikiem, przeznaczonymi do przetłaczania agresywnych I nie agresywnych chemicznie cieczy. Oferowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają transportować agresywne chemicznie media: czyste , z zawartością zanieczyszczeń stałych , ze skłonnością do krystalizacji Oferujemy również rozwiązania konstrukcyjne pozwalające pracować bez awaryjnie w warunkach zagrożenia "suchobiegiem" ..

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Pompy chemoodporne poziome wirowego normalnego zasysania z zamkniętym wirnikiem

Typoszereg

LAM-K-32.50.100 -K - 50.80.180

Zastosowanie:

Chemoodporne agregaty pompowe z tworzyw sztucznych typoszeregu LAM-K są poziomymi wirowymi odśrodkowymi pompami z zamkniętym wirnikiem I spiralnym kanałem tłocznym,przeznaczonymi do przetłaczania agresywnych I nie agresywnych chemicznie cieczy. Oferowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają transportować agresywne chemicznie media: czyste , z zawartością zanieczyszczeń stałych , ze skłonnością do krystalizacji Oferujemy również rozwiązania konstrukcyjne pozwalające pracować bezawaryjnie w warunkach zagrożenia "suchobiegiem" .

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.