Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Pompy chemoodporne pionowe

Pompy chemoodporne pionowe z otwartym wirnikiem

Zastosowanie:

Służą do pompowania cieczy agresywnych chemicznie oraz neutralnych. Przetłaczane czynniki mogą być czyste lub zanieczyszczone mechaniczne.

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Pompy chemoodporne pionowe z zamkniętym wirnikiem

Zastosowanie:

Służą do pompowania cieczy agresywnych chemicznie oraz neutralnych. Przetłaczane czynniki mogą być czyste lub zanieczyszczone mechaniczne.

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.