Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Pumps for Discharging Trays

Application:

Vertical centrifugal pumps are designed to empty standard trays from chemically aggressive and neutral liquids.

Detailed information:

Datasheet Datasheet

Inquiry

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.