Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Pompy chemoodporne do rozładunku paletopojemników

Zastosowanie:

Pionowe pompy odśrodkowe, przeznaczone do opróżniania standardowych paletopojemników z cieczy agresywnych chemicznie i neutralnych.

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.