Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Pompy chemoodporne beczkowe

Pompy chemoodporne beczkowe śmigłowe

Zastosowanie:

Przenośne pompy chemoodporne typu LAM, są zanurzeniowymi pompami śmigłowymi, przeznaczonymi do przepompowywania niepalnych cieczy agresywnych ( kwasy, zasady, roztwory soli, niektóre rozpuszczalniki organiczne, rzadkie oleje itp.) z beczek, balonów szklanych, hoboków itp. Niewielka średnica rury (lancy) ssącej ,pozwala na wygodne i bezpieczne rozładowywanie pojemników o wąskich otworach.

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Pompy chemoodporne beczkowe zębate

Zastosowanie:

Chemoodporna, pionowa pompa zębata, przeznaczona jest do rozładowywania pojemników i beczek z cieczami lepkimi, zarówno o charakterze agresywnym chemicznie jak i neutralnym.

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.