Copyright 1991-2010
Lamm Sp. z o.o.:

pompy chemoodporne
pompy beczkowe
mieszadła chemoodporne

.

Mieszadła chemoodporne

Zastosowanie:

Służą do ujednaradniania składu i stężenia różnych substancji i mieszanin agresywnych i nieagresywnych chemicznie.

Szczegółowa informacja:

Karta katalogowa Karta katalogowa

Zapytanie ofertowe

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.